lauantai 8. tammikuuta 2022

Havaintoja miehitetystä Itä-Ukrainasta – ”asekätkentää” asutetuille alueille

 

Viime vuoden lokakuussa kirjoitin ETYJ:n kalustohavainnoista miehitetyssä Itä-Ukrainassa (1), palaan nyt aiheeseen käymällä läpi eräitä sellaisia ETYJ:n Ukrainan monitorointimission viime vuosien havainnoista, joissa Venäjän johtamat joukot ovat kätkeneet/ sijoittaneet Minskin sopimuksissa tarkoitettuja, kiellettyjä, asejärjestelmiä asutetuille alueille tai aivan niiden tuntumaan. Kirjoituksessani pitäydyn kuitenkin sellaisiin havaintoihin, joissa on kyse epäsuoraan tuleen tarkoitetuista asejärjestelmistä, kuten kranaatinheittimistä, kenttätykeistä ja panssarihaupitseista eli sellaisista asejärjestelmistä, joita Venäjän miehittämille alueille sijoitetut joukot ovat viime aikoina käyttäneet varsin paljon.

Kirjoitin viime vuonna useampia blogeja, joissa huomioin Venäjäjohtoisten joukkojen epäsuorantulen käyttöä siviilikohteisiin. Ainoa puute kirjoittamissani blogeissa oli oikeastaan se, että havaintoni keskittyivät liiankin paljon Donetskin alueelle, kuten toukokuisessa Venäläisjoukkojen provokatiiviset tuli-iskut Ukrainassa jatkuvat ja kesäkuisessa Paluu Donetskin alueelle, Piskin kylä kranaattikeskitysten kohteena. Tätä puutetta tämän kirjoituksen havainnot omalta osaltaan paikkaavat, joten onkin luontevaa aloittaa ETYJ:n Ukrainan monitorointimission havainnosta Komisarivkan kylästä 24. marraskuuta 2021, jolloin ETYJ:n käyttämä mini-tiedustelulennokki kuvasi kylän eteläpuolella teollisuushalliin, katseilta suojaan, ajetun 122 mm 2S1 Gvozdika panssarihaupitsin. Yhteensä alueella havaittiin kaksi kappaletta kyseisiä panssarihaupitseja.

24/11/2021 2 Self-propelled howitzer (2S1 Gvozdika, 122 mm) At a compound near a residential area of Komisarivka (60km west of Luhansk) Mini-UAV”. (2)

Havaintohetkenä ETYJ ei julkaissut kyseistä kuvaa raportissaan tai sosiaalisen median tileillään, sen sijaan se esiteltiin taannoin yhdessä muutamien muiden havaintojen kanssa ETYJ:n jäsenmaiden edustajille yhtenä todisteena siitä, ettei Itä-Ukrainan miehitetyillä alueilla käytännössä mikään ole muuttunut sotavuosien kuluessa. Julkaistu kuva on 11 kilometriä Debaltsevestä, kaupungin koillispuolelta Komisarivkan kylästä, rintamankin ollessa lähimmillään luoteessa Nadarivkan suunnalla noin 10 kilometrin päässä eli lähempänä kuin ETYJ:n ilmoittamat 13 kilometriä.

122 mm 2S1 Gvozdika panssarihaupitsi Komisarivkassa.

Julkaistu kuva on osakuva (teollisuus)hallista teollisuusalueella reilun 220 metrin päässä lähimmästä siviiliasutuksesta, eikä itse Komisarivkan kyläänkään ole matkaa kuin reilut 500 metriä. Kuvassa on juuri havaittavissa 122 mm 2S1 Gvozdika panssarihaupitsi ajettuna teollisuushallin sisään. Satelliittikuvissa (Google Earth) havaittavien ajourien perusteella päättelisin, että kyseistä teollisuushallia, mahdollisesti koko aluetta, ryhdyttiin aktiivisemmin hyödyntämään panssarihaupitsien suojana keväällä 2018, ennen tätä alueella on olennaisesti vähemmän havaittavissa ajouria maastossa.

Sen ohella, että panssarihaupitsien kätkemisessä teollisuusrakennukseen on kyse Minskin sopimuksen rikkomisesta, niiden piilottaminen rakennuksiin asutetun alueen tuntumassa vaarantaa alueella edelleen asuvat siviilit. Sodan ajan toistuvien – vastaavien – havaintojen perusteella, voidaan Venäjän johtamien joukkojen toimivan näin tarkoituksella. Komisarivkan panssarihaupitseista voimme, esimerkinomaisesti, siirtyä ETYJ:n helmikuiseen havaintoon vuodelta 2020 Donetskin länsiosista. (3) Tällä kertaa hallimaiseen rakennukseen on ajettu suojaan 122 mm 2A18M eli D-30A Ljaguška kanuunahaupitsi, mahdollisesti useampia.

D-30A Ljaguška kanuunahaupitsi Kirovin alueella, läntisessä Donetskissa.


ETYJ:n partion onnistui kuvata käyttämällään mini-tiedustelulennokilla yhteensä kolme 122 mm D-30A Ljaguška kanuunahaupitsia, joista ainakin yksi on ajettu suojaan hallimaiseen rakennukseen. Lähimmät asuintalot sijaitsevat reilun 200 metrin päässä rakennuksesta, jonne kanuunahaupitsi on ajettu suojaan. Vuodelta 2020 peräisin olevissa satelliittikuvissa on havaittavissa pellolla, rakennuksesta n. 1100 metriä pohjoiseen, useita ampuma-asemia tykistölle. Kyseisen sijoituspaikan ympäristöstä 122 mm D-30A Ljaguška kanuunahaupitseilla on mahdollista ampua tavanomaisella tykistökranaatilla (kantama 15400 m) kaikkialle Donetskin luoteis-länsi-lounaissektorille. Pidemmän kantaman rocket assisted projectile eli RAP-ammuksella saavutetaan 21900 metrin kantama, jolla ylletään tarvittaessa Avdiivkan pohjoisosiin.  Kyseisen kanuunahaupitsin 360 asteen ampumasektori mahdollistaa tulittamisen myös kohti Donetskia yhdestä ja samasta ampuma-asemasta.

Tavallisesti venäläisjoukot vaihtavat tällaisia piilopaikkoja muutaman (3–6 kk) välein, mutta koska kyseisen havainnon teosta on kulunut aikaa jo vajaat pari vuotta, on parempi, etten ryhdy spekuloimaan hallin nykyisellä käyttötarkoituksella. Donetskin länsi- ja luoteisosia koskevien, viime vuonna (v. 2021) saamieni, luotettavien havaintojen perusteella, alueelle on sijoitettuna kenttätykistön ohella panssarihaupitseja. Havainnot koskevat Kirovin eli Kirovskyin alueen ohella Kuibyshivskin aluetta. Viime vuonna Kuibyshivskin alueella räjähti ainakin kertaalleen teollisuusalueella sijainnut ammusvarasto.

Ukrainan kontrolloimille alueille, miehitetyn Donetskin lounais-länsi-luode-sektorille, viime vuonna kohdistetun tykki- ja kranaatinheitintulituksen perusteella on kuitenkin pääteltävissä se, että Venäjän alueelle sijoittamilla joukoilla on ollut käytössään 82 mm ja 120 mm kranaatinheitinten sekä, 73 mm SPG-9 raskaiden sinkojen ja 100 mm MT-12 Rapira panssarintorjuntatykkien ohella 122 mm tykistöä. Viime keväänä ja kesänä 100 mm MT-12 Rapira oli venäläisten yleisimmin käyttämä tykistöase alueella. Sillä voidaan ampua epäsuoraa tulta yli 8000 metrin päähän HE-FRAG-kranaatilla.

Tykistöaseiden ohella venäläisjohtoiset joukot sijoittavat säännöllisesti kranaatinheittimiä asutetuille alueille tai aivan niiden tuntumaan. Ukrainan sotatoimialueella rintama halkoo kymmeniä pieniä kyliä, joista monissa asuu edelleen yksittäisiä siviilejä, useimmiten vanhuksia tai muulla tavalla huono-osaisia. On vaikea sanoa millaisia määriä Minskin sopimuksissa kiellettyjä asejärjestelmiä tällaisiin kyliin ja taajamiin on kätketty, aina toisinaan ETYJ:n Ukrainan monitorointimission laatimien raporttien lisäksi kuva-aineistoakin näistä havainnoista pääsee julkisuuteen. Alla kuva miehitetyillä alueilla sijaitsevan Oboznen kylän tuntumasta.

2B11 Sani kranaatinheittimet Oboznen kylän lähellä.ETYJ:n Ukrainan monitorointimission raportin mukaan Oboznen asuinalueella havaittu  kaksi 120 mm 2B11 Sani kranaatinheitintä: ”2 Mortar (2B11 Sani, 120 mm) In a residential area of Oboznen (18 km north of Luhansk)”. (4)

Alueen satelliittikuviin perehdyttyäni, olen melkoisen varma siitä, etteivät kranaatinheittimet sijaitse karttoihin tai satelliittikuviin merkityn Oboznen kylän alueella, vaan siitä lounaaseen n. 1½ kilometriä, alueella, jolla on mökkimäisiä pientaloja, joista osa näyttää asutuilta. Perustelen arviotani sillä, ettei Oboznen kylän alueella ole havaittavissa satelliittikuvissa vastaavalla tavalla vaurioituneita rakennuksia viimeisimpien päivitysten aikoihin (7/2020). Sen sijaan Oboznen lounaispuolella sijaitsevalla rakennetulla alueella on havaittavissa vastaavaa kasvillisuutta sekä runsaasti sodan vaurioittamia pientaloja yms. rakennuksia. Kuvien epätarkkuuden sekä ETYJ:n julkaiseman kuvan tiiviin rajauksen vuoksi tarkkaa tuliasemaa on vaikea määritellä.

Rakennusten ja rakennetun alueen ohella Venäjän johtamat joukot sijoittavat Minskin sopimuksissa kiellettyjä asejärjestelmiä entiseen tapaan myös tuliasemiin rintamalla tai selustassa. Syyskuun 24. päivä ETYJ:n Ukrainan monitorointimission tarkkailijoiden käyttämä mini-tiedustelulennokki kuvasi Novyin kylän lähellä, 11 km päässä rintamalinjasta, kolme 152 mm 2A36 Giatsint-B kenttätykkiä. (5)

Novyin lähellä havaittu venäläinen 152 mm 2A36 Giatsint-B kenttätykki.Alueella ei ole satelliittikuvissa (viimeisin päivitys Google Earth 7/2020) havaittavia tuliasemia tai kaivantoja, joten kyseessä ilmeisen tuore sijoitusalue kenttätykeille. ETYJ:n havainto voi omalta osaltaan selittää sen, miksi viime kesän ja alkusyksyn kuluessa Ukrainan asevoimien kohteita tulitettiin Popasna-Krymske-sektorilla toistuvasti 152 mm tykistöaseilla. Ukrainalaishavaintojen mukaan Luhanskin länsi-luoteispuolella, Sentianivkasta Luhanskin suuntaan, venäläisjoukot ovat sijoittaneet useiden asutuskeskusten tuntumaan erilaisia tykistöaseita. ETYJ:n Ukrainan monitorointimission tarkkailijat ovat viime vuosina tehneet lukuisia havaintoja venäläisistä panssarihaupitseista sekä tykistöaseista varikolla Bilen taajaman alueella, reilut 20 kilometriä Luhanskista länteen. (6 ja 7) Bilen sijainti on kalustohuollon kannalta huomioitava, että edellä mainittu Sentianivkan kylä sijaitsee siitä linnuntietä luoteeseen noin 30 km.

Tykistön ja kranaatinheitinten ohella Venäjän johtamat miehitysjoukot rikkovat Minskin sopimuksia sijoittamalla ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä rintamalinjan tuntumaan, kuten elokuussa 2020 Donetskin eteläpuolella, Rodnikoven lähellä havaitun 9K33 Osa-järjestelmän yksikön. (8)


Aivan oma lukunsa on se kalusto, jota on varastoituna kymmeniin sodan kuluessa, miehitetyille alueille, perustettuihin tukikohtiin ja niiden yhteydessä oleville harjoitusalueille. Olen aiemmissa kirjoituksissani käsitellyt näitä tukikohta-alueita sekä ETYJ:n kalustohavaintoja näillä alueilla, joten tällä erää tyydyn julkaisemaan pari kuvaa tällaisilta alueilta – ensimmäinen kuvista on Ternoven lähellä sijaitsevasta tukikohta ja harjoitusaluekompleksista, joka on suurimpia, jonka Venäjä on miehitetyille alueille sodan kuluessa rakentanut.


15/12/2021: 3 Towed howitzer (D-30A Lyagushka, 122mm). At a training area near Ternove (57km east of Donetsk)”. (9)8/1/2021: 5 Self-propelled howitzer (2S1 Gvozdika, 122mm), In a training area near Shymshynivka (27km south-west of Luhansk). (10)

Luonnollisesti kirjoituksessani esittelemät havainnot käsittävät vain häviävän pienen osan ETYJ:n Ukrainan monitorointimission partioiden tekemistä havainnoista, osce.org-verkkosivulta löytyvät kattavat päivittäisraportit sekä täydentäviä erikoisraportteja. Omalta osaltaan tämä kirjoitus täydentää sitä todisteiden ”nippua”, jota sotavuosien kuluessa on kertynyt ja joka samalla kertoo karua kieltään sodasta Ukrainassa ja Venäjän roolista sen ylläpitäjänä.

 

Marko

 

Lähteet:

1. https://vartiopaikalla.blogspot.com/2021/10/etyjn-kalustohavaintoja-miehitetyssa.html 

2. https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/505804 

3. https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/445537 

4. https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/502003 

5. https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/499020 

6. https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/112-ua-osce-detects-artillery-of-russia-backed-separatists-in-luhansk-region.html 

7. https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/419873 

8. https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/459667 

9. https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/508649 

10. https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/475640 

*: Ternoven tukikohta- ja harjoitusalue Venäjän miehittämillä alueilla Itä-Ukrainassa.


 


#UkraineWillResist #УкраїнаЧинитимеОпір  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Toistaiseksi ei kommentointia.

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.