torstai 26. lokakuuta 2017

Vastarintaliike, kaikkea muuta kuin isänmaan asialla

Kansallissosialistinen Vastarintaliike on päässyt otsikoihin viimeisen viikon kuluessa useammassakin yhteydessä. Mediassa huomattavaa huomiota sai Tampereella viime viikonloppuna järjestetty marssi, joka järjestettiin Kansallismielisten liittouma -nimisen Facebook-yhteisön nimissä, mutta jonka taustalla oli Vastarintaliike. Kyseisen marssin jälkeen huomasin yhden, jos toisen – asiallisenakin pitämäni – keskustelijan ihmetelleen sitä, että miksi patrioottinen ryhmittymä sai niin paljon negatiivista huomiota, osan epäillessä negatiivisen huomion olleen suorastaan yliampuvaa. Heidän mielestä media vääristi sanomaa – tässä oli aistittavissa selkeästi MV-lehden välittämä (ja värittämä) tarina.

Ehkäpä olen viettänyt aikaa liiankin kanssa omassa kuplassani, koska tällainen ihmettely yllätti minut suuresti, kun olen seurannut useamman vuoden Vastarintaliikkeet toimintaa, on minun suorastaan mahdotonta pitää sitä oikeasti isänmaallisena ja Suomen kansallista asiaa ajavana ryhmittymänä.

Seuraavat lainaukset ovat Vastarintaliikkeen verkkosivuilta:

Pohjoismainen Vastarintaliike toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Vastarintaliike tunnustaa kansallissosialistisen maailmankatsomuksen.”

Vastarintaliike kasvattaa yhteiskunnallisesti tiedostavia sekä liikunnallisia aktivisteja. Kaikki toimintamme tähtää lopulta pohjoismaiseen vallankumoukseen sekä oikeudenmukaisen, turvallisen ja voimakkaan yhteiskunnan rakentamiseen.” (1)

Vastarintaliike taistelee itsenäisen pohjoisen puolesta. Tavoitteenamme on vahva pohjoinen valtionrakenne vakaalla itsenäisyydellä. Tämän valtion tulee rakentua ainakin Suomesta, Ruotsista ja Norjasta, mutta jokaisen pohjoismaan tulisi loppukädessä liittyä tämän valtionrakentamisen alle; tulevaan Pohjoiseen valtakuntaan. Pohjoinen on tarpeeksi vahva säilyttämään asemansa taloudellisesti, sotilaallisesti ja kulttuurillisesti. Me emme halua orjuutta vaan vapaan Pohjolan!” (2)

Vaihtoehto edustukselliselle demokratialle. Vastarintaliike ei kannata mielivaltaista diktatuuria. Valtaa jaettaisiin yhteispohjoismaalaiselle parlamentille ja senaatille, minkä lisäksi erityisen tärkeistä laeista päätettäessä sovellettaisiin kansanäänestyksiä. Vastustamme vallan periytymistä suvussa, ja kannatamme meritokratiaa eli sitä, että vastuu ja valta jaetaan kykyjen perusteella.” (3)

Minun on suorastaan mahdotonta pitää sellaisen järjestön, joka tunnustaa kansallissosialistisen maailmankatsomuksen, olevan Suomen ja meidän suomalaisten asialla.

Pohdin myös, että kuinka liike, joka kertoo olevansa vaihtoehto edustukselliselle demokratialle markkinoiden samalla Pohjoista valtakuntaa, on suomalaisten tai kenenkään muun kuin heidän itsensä asialla?

Vastarintaliike on ottanut tehtäväkseen suojella suomalaista historiaa, kulttuuria ja suomalaista identiteettiä. Taistelemme kulttuurien ja kansojen sekoittamista vastaan sekä vaalimme pohjoismaista verenperintöä.” (4)

He ovat ottaneet tehtäväkseen suojella suomalaista historiaa, kulttuuria ja identiteettiä, samalla he ovat valmiit vaalimaan pohjoismaista verenperintöä. Aivan toinen asia on sitten se, että onko mahdollista yhdistää nämä kaksi tehtävää – suomalaisen identiteetin suojeleminen sekä pohjoismaisen verenperinnön vaaliminen? Kuinka he määrittelevät suomalaisen identiteetin, saatikka pohjoismaisen verenperinnön ja kuinka ”suomalainen verenperintö on tähän sovitettavissa? Tällä suomalaisella verenperinnöllä en suinkaan tarkoita rasistista rajaamista ihmisryhmiä meihin ja muihin, vaan geenitutkimuksissa saatuja tuloksia, jollaisia käsiteltiin esim. Tiede-lehden huhtikuun/2015 artikkelissa ”Suomessa asuu kaksi kansaa”. Tai seuraavaa katsausta Suomalaiset eivät ole perimältään eurooppalaisia, (5) josta lyhyt lainaus:

Suomalaiset poikkeavat perimältään niin paljon muista väestöistä, että suomalaiset on syytä luokitella omaksi ryhmäkseen, paljasti monesta väestöstä kerätyn yli 60 000 henkilön eksomin eli koko perimän proteiineja koodaavan osan tutkimus. Tämä selviää arvostetussa Nature-lehdessä juuri julkaistusta artikkelista.  Suomesta tutkimusaineistona olivat mukana METSIM-tutkimus Itä-Suomen yliopistosta sekä FUSION-tutkimus Helsingistä.”

Tai ehkäpä näitä ”suomalaisia” edustaa valikoitu joukko varsinaissuomalaisia verenperintöineen kaltaisteni kaakkois- ja itäsuomalaisten tullessa lasketuksi ei-pohjoismaalaisten – tahi arjalaisten – kansojen joukkoon.

Eikä suomalainen identiteettikään ole yhdestä ja samasta puusta veistetty, kärjistäen ilmaisten, vastakkaisella laidalla Suomea vierailu on kuin kävisin ”lähiulkomailla” niin suuret ovat erot tapakulttuurin, kielen (murteen) ja paikoin jopa uskonnon välillä, vaikka me kaikki olemme suomalaisia. Nykyään erot toki ovat kaventuneet muuttoliikkeen myötä, eikä populaarikulttuurin vaikutustakaan sovi väheksyä.

Vastarintaliikkeen maalaamat mielikuvat Suomesta ja suomalaisuudesta eivät juurikaan eroa kielikuvista, joita kansallissosialistisessa Saksassa käytettiin, ideologinen vaikutus on ilmeinen. Omaa kansaa, Vastarintaliikkeen kohdalla, myös pohjoista kansaa – mikä se sitten lopulta onkaan, ollaan korottamassa jalustalle, tyypillinen jaottelu meihin ja muihin. Natsi-Saksassa ideologisten, myyteistä ammennettujen, mielikuvien maalailun seuraukset me tiedämmekin.

* * *

Vastarintaliikkeen toimintaa näytetään väheksyttävän kaikella tapaa, seuraava lainaus löytyi foorumilta, jota seuraan:

Nämä uusnatsit tosin ne ei tajua edes itse mitä ne kannattaa, tai mitä agendaa ne ajaa, kun eihän ne edes kannata mitään ja aja mitään agendaa.”

Joko valkopesu on tarkoituksellista, tai kirjoittaja, ei ole perehtynyt vähääkään Vastarintaliikkeen poliittiseen manifestiin ja toimitapoihin. Tutustuttuani kirjoittajan tuotantoon tarkemmin, vakuutuin siitä, että kyse on valkopesusta tietämättömyyden sijaan – mikä on olennaisesti huolestuttavampaa.
Tätä valkopesua havaitsee tavattoman usein, ja likimain yhtä usein se päättyy vakuutteluun, en ole natsi tai millään muotoa rasisti. Mikäli keskustelija ei oikeasti ole natsi tai rasisti, miksi on tarvetta valkopestä kansallissosialismin nimeen vannovan liikkeen toimintaa, tai millään muotoa väheksyä Vastarintaliikkeen jäseniä. Hyvin usein seuraavaksi vedetään esille whataboutismi-kortti, mutta kun anarkistit

Usein myös uusnatsit halutaan turvallisuusuhkana työntää marginaaliin, samalla keskustelijat tuntuvat olevan täysin tietämättömiä siitä, mihin kaikkeen liikkeen jäsenet ovat syyllistyneet. Niin tuomittavia kuin muutamat järjestön jäsenten Suomessa suorittamat iskut ovat, olennaisesti vakavampana turvallisuusuhkana pidän sitä askelta, jonka liikkeen ruotsalaisjäsenet näyttävät ottaneen: Här krigstränar nazisterna i Ryssland före bombdåden. (6)

Lyhyt lainaus aiheeseen liittyen aiemmasta blogistani:


Eilen useampi ruotsalaislehti uutisoi ruotsalaisten uusnatsien, jotka ovat oikeudessa syytettyinä pommi-iskuista, saaneen sotilaskoulutusta Venäjällä venäläisten reservinupseereiden toimiessa kouluttajina. Tarkalleen sanoen, kyse on ollut puolisotilaallisille joukoille järjestettävästä koulutuksesta, johon on kuulunut aseidenkäsittelyä sekä räjähdekoulutusta – taitoja, joita myös terroristit tarvitsevat.” (7)

Anton Thulin ja Viktor Melin kuvattuna Venäjällä koulutuksessa.Milloin suomalaiset uusnatsit ottavat saman askeleen, vai ovatko jo ottaneet? On syytä muistaa, että niin Anton Thulin kuin myös Viktor Melin ovat Pohjoismaisen vastarintaliikkeen jäseniä.

Aivan kuten Ruotsissa, myös Suomessa uusnatsit lyövät kättä joko venäläisten tai Venäjää voimakkaasti tukevien henkilöiden ja tahojen kanssa. Donetskin ”kansantasavallan” ja samalla Venäjän palveluksessa oleva propagandajulkaisu DONi Newsin ”päätoimittaja” Janus Putkonen antoi MV-lehden sivuilla voimakkaan tukensa Vastarintaliikkeen tukijoihin kuuluvalle Juha Kärkkäiselle.

Kuvakaappaus MV-lehti.
On hyvin todennäköistä, että tulevaisuudessa myös Suomessa Vastarintaliikkeen jäsenistö ryhtyy aiempaa aktiivisempaan yhteistyöhön Suomessa toimivien Venäjää tukevien militanttien tai militanttiryhmien kanssa, joiden taustalla vaikuttaa hyvin usein henkilöt tai yhteisöt, jotka tavalla tai toisella linkittyvät Johan Bäckmaniin sekä edellä mainittuun Janus Putkoseen. *

Vallankumouksellinen toiminta, kansallissosialistinen maailmankatsomus ovat kaikkea muuta kuin Suomea tukevaa toimintaa. Onpa Suomen asemasta EU:ssa mitä mieltä tahansa, vaihtoehtona ei voi olla tuen osoitus kansallissosialistisen maailmankatsomuksen omaavalle organisaatiolle, joka paiskaa kättä sellaisen voiman – Venäjän – kanssa, jonka tarkoituksena on horjuttaa läntisiä yhteisöjä ja hajottaa länsimaiden rintamaa. Vastarintaliikkeen tukeminen on samalla ääriajatteluun ja väkivaltaan taipuvan ryhmän tukemista.

Vastarintaliike ei ole Suomen eikä demokratian asialla!


Marko*: Tätä kuviota avasi yhdestä näkökulmasta ja yhden esimerkin kautta vieraskynäkirjoittaja Väkivallaton maanpuolustus ja sen henki -blogissa ”Pohjoismaisen vastarintaliikkeen kytkökset Venäjä-mielisiin militanttiryhmittymiin”:

lauantai 21. lokakuuta 2017

Heinäkuun 17. 2014 – reilut 7 tuntia lennon MH17 tuhoon

Alankomaalaisjohtoinen Malaysia Airlinesin lennon MH17 alas ampumisen rikostutkintaa suorittava Joint Investigation Team (JIT) julkaisi torstaina (19.10.2017) uuden kuvan kyseisen lennon alas ampumiseen liittyvästä Venäjän asevoimien 53. ilmatorjuntaprikaatille kuuluvasta 9K37M Buk-M1 TELARista nro. 332.


JIT:n arvion mukaan: ”This picture was probably taken on July 17, 2014 in the town of Makeevka, Ukraine. The JIT presumes that the picture contains the BUK-Telar which is responsible for downing flight MH17.” (1)

Torstaina ja perjantaina sosiaalisessa mediassa pyrittiin löytämään eksakti paikka, jossa kyseinen kuva on otettu. Suurella todennäköisesti kuvaa ei kuitenkaan ole otettu Makeevkassa eli Makiivkassa välittömästi Donetskin itäpuolella, vaan Donetskissa Kalininin alueella Kalmius joen itäpuolella, alueella, joka rajoittuu Makiivkan kaupunkiin. Kuva on sosiaalisessa mediassa suoritetun työn perusteella otettu ul. Shakhtostroiteleyn ja Prospekt Illitsan risteyksen tuntumassa sijaitsevan kauneussalongin kohdalla (ks. kuvat).


ul. Shakhtostroiteleyn ja Prospekt Illitsan risteys, Donetsk. (Buk-TELAR pun.nuoli).
Kuva on otettu arvioiden mukaan noin kello 9:00 aamulla 17. heinäkuuta, aamuaurinko paistaa idästä osuen TELAR:in tutkakupuun, kolonna on matkalla länteen. Kolonnan tiedetään käyneen ”kääntymässä” Donetskissa kyseisenä aamuna. Heinäkuun 17. kello 9:08 nauhoitettiin puhelu, jossa käytiin keskustelua lastina olevasta ilmatorjuntajärjestelmästä – väistämättä mieleen nousee ajatus, että kolonnan ollessa pysähdyksissä kyseisessä risteyksessä, on soitettu puhelu, jossa on käyty keskustelu lastina olleesta Buk-ilmatorjuntaohjusjärjestelmästä. (2)

Seuraava twiitti on twiitattu 17. heinäkuuta 2014 klo. 10:34, siinä kerrotaan ”Bukin” sijainneen Prospekt Illitsan risteysalueella kello 09:15.
Hyvä kysymys on sitten se, että kävikö kyseinen kolonna jossain tietyssä paikassa Donetskin alueella ja jos kävi, niin missä?

Seuraavan kerran samaisen Bukia kuljettaneen ajoneuvoyhdistelmän (ja kolonnan) kuvasi Paris Matchin toimittaja Makiivsken pikatiellä (H21) – sijainti: 48.003838, 37.872051. (3) Paris Matchin toimittajat soittivat ajoneuvoyhdistelmän trailerissa olleeseen puhelinnumeroon. Numerosta vastannut henkilö arveli ajoneuvon varastetun heiltä. Yritys, jolta Volvo trailereineen oli ”varastettu”, sijaitsi Donetskissa ul. Molodykh Shakhtariv’lla (no. 19) Kyivskyin alueella Donetskin keskusta-alueen pohjoispuolella.

Makiivsken pikatiellä tehdyn havainnon jälkeen, seuraavan kerran ajoneuvoyhdistelmä kuvattiin kello 11:10 videolle ul. Avtotransportnalla Kapitalnajan puiston kohdalla matkalla kohti itää valtatielle H21 (sijaintitiedot: 48° 1'4.42"N 37°59'2.55"E). (4) Tällä reitillä se kiertäisi valtatie H21:n ongelmakohtana pidetyn matalan rautatiesillan.

Buk 332:n matka Donetskista Snižneen ja ohjuksen laukaisupaikalle on kuvattu tarkemmin blogissa ”Buk 332 matkalla Donetskista Snižneen” (linkki lopussa).

* * *

Tässä kohdin on kuitenkin syytä huomioida se, että kyseistä ”varastettua” Volvoa trailereineen käytettiin useamman kerran Venäjän asevoimien kaluston kuljettamiseen Itä-Ukrainassa loppukesästä ja syksystä 2014. (5)
Torstaina julkaistussa kuvassa kannattaa myös kiinnittää huomiota trailerin rinnalla olevaan Volkswageniin, myös se on kuvattu useita kertoja saattamassa Venäjältä Itä-Ukrainaan saapuneita kolonnia tai yksittäisiä asejärjestelmiä.Vertailtaessa aiemmin Buk nro. 332 otettuja valokuvia torstaina julkaistuun kuvaan, voidaan todeta kyseessä olevan saman Bukin. Torstaina julkaistu kuva on otettu puolelta, josta tunnus 332 on maalattu kunnolla piiloon, toisella puolella se on osittain näkyvillä, muita tunnisteita on kuitenkin riittävästi, jotta yhteneväisyys on todennettavissa.

9K37M Buk-M1 nro. 332 Donetskissa 17.7.2014.


Samainen Buk nro. 332 kuvattuna samalta puolelta Torezissa prospect Gagarinan ja ul. 50 rokiv SRSR:n risteyksessä 17. heinäkuuta 2014 puolen päivän aikaan.

Kuvakaappaus: sprotyv.info. (8)
Torstaina julkaistun kuvan myötä saatiin yksi lisätodiste lukuisten todisteiden ketjuun, kyseinen kuva omalta osaltaan todistaa sen, että kyseisenä päivänä (17.7.2014) Itä-Ukrainan miehitetyillä alueilla taistelevilla, Venäjän tukemilla ja varustamilla, militanttijoukoilla, oli käytössään Buk-ilmatorjuntaohjusjärjestelmä ja että kyseinen ohjusjärjestelmä tuli alueelle Venäjältä ja että se kuului Venäjän asevoimien yksikölle – Kurskin alueelle sijoitetulle 53. ilmatorjuntaprikaatille. Kyseisestä Buk nro. 332 TELARista laukaistiin 9М38M1-tyyppiä oleva ilmatorjuntaohjus kohti Malaysia Airlinesin lentoa MH17 iltapäivällä kello 16:19…

Kello 16:19:56 MH17 ohjaamosta vahvistettiin VHF-radiolla ohje lennonjohdolle ”Romeo November Delta, Malaysian one seven” – seitsemän sekuntia myöhemmin yhteys MH17 katkesi, eikä se enää vastannut kutsuihin. (9)

Marko
Buk 332:n matka Donetskista Snižneen blogissa: 

maanantai 16. lokakuuta 2017

Janus Putkonen ja DONi News – disinformaatiota ja harhaanjohtamista

Suomalainen Janus Putkonen muutti pysyvästi Donetskiin heinäkuussa 2015, tuolloin hän perusti venäläisellä rahalla ”mediayhtiöDONi Newsin, joka välittää maailmalle propagandauutisia – pääasiassa – Donetskin ”kansantasavallan” alueelta. Facebookin ja VKontakten kautta Putkonen jakaa aggressiivisesti disinformaatiota ja propagandaa myös suurehkolle joukolle suomalaisia.

Propagandistinen DONi News on yksi niistä työvälineistä, joilla Venäjä ja sitä tukevat tahot, pyrkivät synnyttämään epävarmuutta lukijoissa sekä heikentämään luottamusta läntisiin medioihin. DONi Newsiä voidaan pitää luontevana jatkona Putkosen aiemmalle toiminnalle, ennen muuttoaan Donetskiin, hän toimi salaliittoteorioita ja huhuja julkaisevan Verkkomedianpäätoimittajana”.

Putkosen ”toimittama” DONi News ei ole ainoastaan disinformaation synnyttäjä ja levittäjä, sitä voidaan pitää myös muulla tavalla aktiivisena toimijana. Egorova Leaksin myötä paljastunut Putkosen rooli Donetskin ”kansantasavallan” alueella (1) sekä DONi Newsin toimittajien rooli disinformaation välittäjänä ”tulitaukorikkomusten” yhteydessä ovat esimerkkejä muusta aktiivisesta toiminnasta. France24-kanavan toimittajien ollessa vierailulla syksyllä 2016 Donetskissa, DONi Newsin toimittaja Christelle Néant oli heidän matkassa, militanttien järjestäessä valheellisen ”tulitaukorikkomuksen”, josta syytettiin Ukrainan asevoimia. (2) Vastaavan havainnon teki aiemmin myös VICE-Newsin toimittaja Jake Hanrahan. (3) Rohkenen todeta, että ”tulitaukorikkomuksen” järjestäminen oli Putkosen tiedossa, DONi Newsin ”toimittajan” läsnäolo käynee epäsuorasta todisteesta – näin maailmalle saadaan välittömästi ”tietoa” ”tulitaukorikkomuksesta”. Nämä kaksi tapahtumaa eivät suinkaan ainoat, jolloin joku DONi Newsin toimittaja tai itse Putkonen on ollut ”todistamassa” ”tulitaukorikkomusta”.

DONi Newsissä julkaistaan lähes päivittäin uutisia ukrainalaisjoukkojen suorittamista tykistökeskityksistä ja niiden aiheuttamista mittavista tappioista ”kansantasavalloissa”. Esimerkkinä tällaisesta voidaan ottaa uutinen syyskuun 29. päivältä: AFU shell Donetsk northern outskirts with heavy weapons.

Kuvakaappaus dninews.com.
Kiinnostavaksi uutisen tekee se, että kuvituksessa on käytetty kuvaa, jonka on ottanut 2. heinäkuuta 2014 RIA Novostille työskennellyt Valerii Melnikov ja se, että kuva on Luhanskin oblastin alueelta, mikä käy ilmi tarkasteltaessa kuvan tietoja kuvapankissa. (4) Tämän lisäksi kuva on myös käännetty peilikuvaksi.

Kuvakaappaus alkuperäisestä kuvasta ria.ru/world. Se, että käytetään vuosia vanhaa kuvaa mainitsematta siitä, ja että alkuperäinen kuva on käännetty peilikuvaksi yhdistettynä viime aikojen uutisiin alueelta, heittää epäilyn koko DONi Newsin uutisen ylle.

Tämä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, jolloin Putkosen DONi-News johtaa kuvituksellaan ja otsikoinnillaan lukijoita harhaan. Otetaan seuraavaksi esimerkiksi kuvakollaasi, johon olen liittänyt vasemmalle kaksi DONi Newsin julkaisemaa uutista, joissa on hyödynnetty venäläisjoukkojen tammikuussa 2015 suorittaman, Mariupoliin kohdistuneen raketti-iskun jälkeen otettua valokuvaa.

Alkuperäinen kuva Associated Press Evgeniy Maloletka (oik) ja kuvakaappauksen uutinen tammikuulta 2015.Vasemmalla on kaksi DONi Newsin uutista, ylempi niistä on päivätty 6. kesäkuuta 2017 ja alimmainen vastaavasti 28. helmikuuta 2017, kummassakin on käytetty samaa valokuvaa, kuitenkaan mainitsematta kuvan alkuperää. Voidaan pohtia syytä – motiivia – tällaiselle kuvien käytölle. Pidän hyvinkin mahdollisena, että kuvien avulla on tarkoitus synnyttää voimakkaita tunteita – ehkäpä jopa vihaa Ukrainaa, kohtaan. Kuva on otettu 24. tammikuuta 2015 Evgeniy Maloletkan toimesta Mariupolissa sen jälkeen, kun venäläisjoukot olivat ampuneet kaupunkiin BM-21 Gradeilla 122 mm raketteja. Tuolloin 30 siviiliä kuoli yli sadan siviilin haavoittuessa.

Putkonen jakaa DONi Newsin kautta säännöllisesti erilaisia salaliittoteorioita ja ”uutisia” MH17 alas ampumisesta. Hän näyttää viehättyneen useita kertoja kumottuun teoriaan, jossa lennon Malaysia Airlinesin lennon MH17 ampui alas Ukrainan ilmavoimien Sukhoi Su-25 rynnäkkökone. Kevään ja alkukesän 2017 aikana Putkonen julkaisi vähintään kolme disinformatiivista ”uutista” lennon MH17 kohtalosta. Niiden ohella hän julkaisee aihetta käsitteleviä viestejä Facebookissa kohdistaen ne suomalaisille lukijoillensa.

Kuvakaappaus dninews.com.

Laajempaa huomiota Janus Putkonen ja DONi-News sai talvella jakaessaan valeuutisen tuhansista Eurooppaan saapuneista amerikkalaistankeista. Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab teki Putkosen jakamasta ”uutisesta” erinomaisen ja hyvin taustoitetun raportin Three thousand fake tanks. (5) Huhtikuussa 2017 DONi News oli aktiivisesti jakamassa propagandaa ”islamistipataljoonan” saapumisesta Ukrainan hallussa olevaan Mariupoliin. DONi-News oli ensimmäisiä, jollei ensimmäinen ”media”, joka jakoi tämän propagandauutisen maailmalle.

Kuvakaappaus dninews.com.

Putkonen näyttää ryhtyneen toistamaan Venäjän perinteisesti Ukrainaan kohdistamaa syytettä keskitysleirien rakentamisesta. Venäjä on useamman kerran propagandajulkaisuissaan levittänyt ”uutista” Ukrainan aikeista rakentaa keskitysleirejä, talvella ja keväällä 2014 Venäjältä kohdistettiin voimakasta propagandaa etenkin Itä-Ukrainan alueelle, jossa välitettiin viestiä siitä, kuinka Ukrainassa ryhdytään rakentamaan keskitysleirejä, joille etnisesti venäläiset siirretään. Tätä sanomaa ryhdyttiin jakamaan Viktor Janukovytšin ollessa vielä vallassa. Tuolloin venäläisiä peloteltiin leireillä, jos valta Ukrainassa vaihtuu.  Janukovytšin paettua Kiovasta propaganda muuttui entistä aggressiivisemmaksi, huhtikuussa 2014 – ennen ”separatismin” alkua – kerrottiin jo ”uutisia” perustetuista leireistä, joille ”Kiovan juntta” siirtää alueen etnisesti venäläisperäisen väestönosan miehiä. Tätä tarinaa vahvistivat esim. Donetskissa, leireistä huhuja levittäneet provokaattorit (putinin turistit). Putkosen ja DONi Newsin uutisessa näitä keskitysleirejä perustetaan Ukrainaan EU:n rahalla ja niille sijoitetaan pakolaiset.

Kuvakaappaus Janus Putkonen (Facebook).

Talvi ja kevät 2014 eivät kuitenkaan ole ensimmäinen kerta, jolloin Venäjä on propagandauutisissaan esittänyt väitteitä, joiden mukaan Ukrainassa valmistellaan etnisesti venäläisten siirtämistä keskitysleireille. Näin tapahtui myös Oranssin vallankumouksen aikaan v. 2004 ja tuolloinkin viestiä kohdistettiin erityisesti Itä- ja Etelä-Ukrainan alueille, joilla etnisesti venäläisperäistä väestöä oli enemmän.

Itä-Ukrainassa on sota, jossa valitettavaa kyllä myös siviilit kärsivät, mikäli Putkonen edes pyrkisi pitäytymään totuudessa, DONi Newsin välittämillä uutisilla olisi jotain arvoa. Nyt disinformaation määrä on niin huomattava, jonka myötä DONi Newsin kaikkien ”uutisten” ylle leviää varjo – niihin suhtautuu suurella varauksella ja epäilyllä. Toisaalta DONi Newsin rahoituskytkentöjen myötä ei ole olemassa kuin yksi tapa toimia – se on nykyinen propagandistinen tapa, jossa viestintä sovitetaan venäläispropagandaan piittaamatta todellisuudesta.

* * *

Suomalaisille Putkonen esittää itsensä mielellään sananvapaustaistelijana, samalla hän kuitenkin vaatii alueelle akkreditointia pyytäviltä toimittajilta lojaaliutta ”kansantasavalloille”. ”Sananvapaustaistelijan” rooliin onkin vaikea sovittaa myös hänen toimintaansa tiedonkerääjänä toimittajista, heidän arvioimisesta ja tiedon välittämisestä eteenpäin Donetskin ”kansantasavallan” turvallisuusviranomaisille, seikka, joka paljastui Egorova Leaksin yhteydessä. (6)

Suomeen ja suomalaisille Putkonen, osin yhdessä Johan Bäckmanin kanssa, jakaa kohdennettua propagandaa, viimeisin sellainen on hänen suunnitelmansa Nova-Finlandista – separatistisen liikkeen luomisesta Suomeen. Tällaisten suunnitelmien uskottavuus ei välttämättä nouse korkealle, mutta niiden tehtävänä on nähdäkseni hämmennyksen synnyttäminen, samanlaisena kuin venäläismedioiden uutisointia ”Ahvenanmaan separatismista” voidaan pitää – jälkimmäisellä on toki suurempi painoarvo. (7) Toisaalta tällaisten ”separatististen” liikkeiden synnyttäminen on verrattavissa Venäjän toimintaan Ukrainassa vuosien ajan ennen Euromaidania. Krimin niemimaan miehittämisessä ja etenkin sen jälkeen Itä-Ukrainassa Venäjä hyödynsi valmistelujaan synnyttäen ”separatistista liikehdintää”, jota seurasi nyt käynnissä oleva – Venäjän masinoima – sota. Putinin pääideologiksikin kutsuttu Aleksandr Dugin ideoi tällaisia liikkeitä ja verkostoja, jollaiset harjoittelivat säännöllisesti Venäjällä lähes vuosikymmenen ajan ennen kevättä 2014, ja joihin otti osaa miehiä ja naisia myös Ukrainasta. (8)

Tätä kuviota täydentää Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen kaksi ruotsalaisjäsentä – Anton Thulin ja Viktor Melin – jotka kävivät harjoittelemassa Venäjällä RID:in (Russkoe Imperskoe Dvizhenie eli Russian Imperial Movement) Partizan-leirillä aseiden käsittelyä sekä räjähteiden valmistamista, toteuttaen Ruotsissa käytännössä saamiaan oppeja. (9) Eli en pidä mahdottomana sitäkään, etteikö Putkosen ja Bäckmanin tai sitten Vastarintaliikkeen myötä Suomeen saavu terroristiseen väkivaltaan turvautuvia yksilöitä tai pieniä yksiköitä synnyttämään kaaosta ja testaamaan yhteiskuntamme kestävyyttä. Syytä on myös pohtia sitä, että voiko Putkonen hyödyntää Itä-Ukrainassa taistelemassa olleiden suomalaismilitanttien keräämää kokemusta suunnittelemassaan ”separatismissa”? Toisaalta onko uhka edes olemassa oleva vai onko kyseessä salaliittoteorioihin hurahtaneen miehen todellisuuspaosta? Sen perusteella mitä Venäjän naapurustossa on tapahtunut, tällaisia suunnitelmia ei välttämättä voi suoralta kädeltä tuupata mappi-Ö:hön, ei vaikka suunnitelmia rakentelee propagandasoturi Donetskin suunnalta.

Markokeskiviikko 11. lokakuuta 2017

Janus Putkonen (and DONi-News) - disinformation and misrepresentation

Finnish Janus Putkonen permanently moved to Donetsk in summer 2015, at that time he founded "media company" DONi-News with Russian money. DONi-News disseminate to the world "news" - mainly - from the Donetsk People's Republic. Social media such as Facebook and VKontakte, Putkonen aggressively disseminate disinformation and propaganda to a large number of Finns.

DONi-News can’t be considered a reliable "media", it is a Russian-funded propaganda publication that disseminates propaganda and disinformation to the world, and is intended to create uncertainty for readers. DONi-News is a natural continuation of the work of Putkonen, before moving to Donetsk, he acted as "editor-in-chief” of Verkkomedia, publishing conspiracy theories and rumors.

In Donetsk, under the guidance of Putkonen and Russian donors, DONi-News is not only the disseminator and creator of disinformation, it can also be regarded as an otherwise active actor. For example, Putkonen’s role in Egorova Leaks (1) and the role of DONi-News “journalists” as a mediator of disinformation in the context of "ceasefire violations". While France-24 channel journalists were visiting in the fall of 2016 in Donetsk, DONi-News's reporter Christelle Néant was on their way to militants arranging a "ceasefire", whereof accused of Ukrainian armed forces. (2) A similar observation was made earlier by VICE News reporter Jake Hanrahan. (3) I dare say that arranging the "ceasefire" was known to Putkonen, the presence of the "journalist" of DONi-News can be considered as one proof - thus immediately "information" about the "ceasefire" is given to the world.


DONi-News publishes almost daily news of shelling carried out by Ukrainian troops and a large number of defeats and destroyed buildings of "People's Republic". An example of this can be the news of September 29th 2017: AFU shell Donetsk northern outskirts with heavy weapons (screenshot).

Screenshot dninews.com.
Interesting on this news is that the picture has been used earlier, it is taken on July 2nd 2014 by Valerii Melnikov (RIA Novosti) and that image is from the Luhansk Oblast area. In addition, the image is also turned into a mirror image in DONi News.

Screenshot ria.ru/world.


The fact is that the old picture is used for years ago and that the original image is turned into a mirror image, combined with recent news coverage, throws suspicion over the news of DONi News. – again.

This is not the first time that DONi News will be misleading with its illustrations and headlines. Take, for example, the next picture collage, which I have put two propaganda “news” published by DONi News, using a photo taken after a rocket attack by the Russian forces in January 2015. The target was the Mariupol controlled by Ukraine.

On the left, two news from DONi News, the highest on June 6th 2017 and the lowest on February 28th 2017 - the same image in both news, whose obvious purpose is to raise the audience with strong feelings - perhaps hate. The image was originally taken on January 24th 2015 (right) in Ukraine's controlled Mariupol, at that time the city was shot by Russian forces on BM-21 Grad MLRS. There were 30 civilians killed in the rocket attack, with a more than hundred civilian injured.

On the left, two fakenews for the DONi News, the original picture on the right.


Janus Putkonen distributes DONi-News regularly on various conspiracy theories and "news" about shot down of Malaysia Airlines Flight MH17. He seem an innate theory in which flight MH17 was shot down by the Ukrainian Air Force Sukhoi Su-25 attack plane. During the spring and early summer 2017, Putkonen published at least three MH17 "news". Alongside them, he publishes Facebook messages on this subject, pointing them to Finnish readers.


Wider attention was given by Putkonen and DONi News during the winter, DONi News divide a “news” by the thousands of American main battle tanks that are brought to Europe to threat the Russia. Atlantic Council's DFRLab made on this "news" an excellent and well-documented report “Three thousand fake tanks”. (4) In April 2017, DONi News was also actively divide a propaganda about the arrival of the "Islamic Battalion" to Mariupol. It was one of the first, if not the first, "media" to share this propaganda news.

Screenshot dninews.com.

For Finns, Putkonen has presented himself as a “freedom fighter”, but at the same time he urges foreign journalists to show loyalty to the “People's Republic”. It is also impossible to reconcile the role of the "freedom fighter" as a collector of data on journalists, their evaluation and forwarding of information on security forces on Donetsk "People's Republic", a fact that was revealed in connection with Egorova Leaks. (5)

To Finland and Finns, Putkonen together with Johan Bäckman also shares targeted propaganda, the latest one being his plan for Nova-Finland, just like Novorossiya - separatism in Finland. The credibility of such plans is not high, but their task is to create confusion and mislead "useful idiots" in Finland, compare this Russian media reports about "separatism in archipelago of Åland". (6)

MarkoMy readers, excuse my English, did not wrote on it very much lately, so there could be several mistakes.