lauantai 19. helmikuuta 2022

Pimeys laskeutuu Donbasin ylle – miehittäjä pakottaa ihmiset kodeistaan

 

Torstaista lähtien Venäjän johtamien joukkojen tulitoiminta Itä-Ukrainan sotatoimialueella on lisääntynyt huomattavasti, yksistään torstaina Ukrainan kontrolloimia alueita tulitettiin yhden päivän kuluessa saman verran kuin koko alkuvuoden aikana yhteensä.

Eilen miehitetyn Donetskin alueen ”siviilijohtaja” Denis Pushilin ilmoitti mittavista väestön siirroista Venäjälle, tavoitteena on siirtää satojatuhansia ihmisiä miehitetyiltä alueilta. Väestösiirtoa perusteltiin ”Ukrainan provokaatiolla” ja mahdollisella ”kemiallisella iskulla”. Olimme tänään yhteydessä useisiin henkilöihin Donetskin alueella kuulostellen heidän tuntemuksia ja tiedustellen havaintoja näiltä päiviltä. Seuraavaksi lyhyt yhteenveto keskusteluista. Tilanteen räjähdysvaara huomioiden, en kuitenkaan tekstissä mainitse tarkkaa paikkakuntaa, missä havainto on tehty – kaikki havainnot on kuitenkin tehty miehitetyn Donetskin alueella, käsittäen tässä yhteydessä Donetskin kaupungin ja sen ympärillä, miehitetyillä alueilla, olevat kaupungit ja kaupunkityyppiset taajamat. Henkilöt ovat tuntemiamme jo ajalta ennen sotaa, joten tässä suhteessa heitä ja heidän tekemiä havaintoja voi pitää luotettavina.

Vaikka torstain tuli-iskuista maailman huomio kiinnittyi Stanytsia Luhanskaan ja Kindergarten №21 ”Каzkаn” ulkoseinään osuneeseen tykistökranaattiin, vammautuneisiin lastentarhanopettajiin ja hätääntyneisiin – pommisuojaan kiirehtineisiin – lapsiin, niin myös Donetskissa ja sen ympäristössä tulitus oli jatkuvaa ja ammunnan ääniä kantautui kaikkialle kaupunkialueelle. Viime vuonna oli Donetskin ympäristössä oli nähtiin ja kuultiin joitain yksittäisiä, merkittäviä, miehitysjoukkojen suorittamia tuli-iskuja, niin verrattuna tulitus on nyt olennaisesti raskaampaa ja erilaisten asejärjestelmien ääniä kantautuu kaikkialle Donetskin suurkaupunkialueelle. Näiltä osin havainnot olivat samoja eri puolilla suurkaupunkialuetta asuneiden henkilöiden kesken. Tästä voimme edetä yksityiskohtaisempiin havaintoihin, joista paljastuu hyvinkin kiinnostavia seikkoja, sellaisia, jotka eivät ainakaan lisää miehittäjän ja sen vasallien luotettavuutta.

Taisteluiden ohella havaintoja yhdistävänä tekijänä voidaan pitää Denis Pushilinin määräystä ”evakuoinneista” – johon paikalliset suhtautuvat hyvin ristiriitaisesti, moni onkin sitä mieltä, ettei kyse todellisuudessa ole ”evakuoinnista” vaan väestön pakkosiirrosta, tai sellaisen yrittämisestä. Vauhtia väestösiirtoon paikallisjohtajat yrittävät saada lupauksella 10 000 ruplasta, jonka Vladimir Putin maksaa heille Venäjällä. Tässä on todellakin huomioitava se, että kyse on ”Putinin kymmenestätuhannesta ruplasta” – Putin toimii takuuna rahoille.

Yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta Donetskista on lähtenyt paikallisista* pääasiassa vanhuksia, sekä muutama sata orpoa, joita lähdettiin kuljettamaan Venäjälle lähes välittömästi Pushilinin ilmoituksen jälkeen. Lähtöintoa laskee huomattavasti muistot vuodelta 2014, jolloin moni lähti Venäjälle rakentaen haaveissaan tulevaisuutta Moskovassa tai Pietarissa, päätyen kuitenkin aivan jonnekin muualle – Venäjä siirsi tuhansia miehitetyiltä alueilta muuttaneita kauas itään Kiinan vastaiselle rajalle antamatta lupaa palata takaisin.

Nytkin Donetskin alueella liikkuu virallisia ja vähemmän virallisia tietoja siitä, että Venäjälle siirrettävät eivät saisi muuttaa takaisin miehitettyyn Itä-Ukrainaan tämän vuoden aikana. Toisaalta eräs keskustelukumppanimme sanoi, että ”Venäjällä täytyy olla vain viikon pari”. Muistot sodan alkuvuosilta yhdistettynä epämääräisiin juoruihin ja vahvistamattomiin tietoihin epäilemättä vähentävät muiden kuin ”toukkien” halukkuutta lähteä. (Toukaksi kuvattiin ihmistä, joka ei kykene itsenäiseen ajatteluun).

Kiinnostava, parinkin ihmisen esille nostama, havainto oli se, etteivät paikalliset usko Ukrainan iskevän busseihin. Naapurustoissa oli jo spekuloitu ”tiedoilla” Ukrainan muodostamasta uhasta bussikolonnille, mutta juuri kukaan ei uskonut virallista propagandaa Ukrainan halusta iskeä linja-autokolonniin. Sen sijaan jo keskusteluissa tuotiin esille se mahdollisuus, että paikalliset ”viranomaiset” tulittavat busseja saadakseen kaipaamiaan siviiliuhreja. Asukkaat tuntuvat ymmärtävän sen, että tarvitaan siviiliuhreja, ja että – tämä irvokkaaksi kuvattu, evakuoinniksi kutsuttu, komedia – on olemassa juuri tällaista tarkoitusta varten. Ihmiset haluavat mieluummin pysyä kotona kuin lähteä Venäjälle, edes lasten pelottelu ei näytä ajavan perheitä suurin joukoin pakoon.

Keskusteluissa nousi esille eräs vähäiseltä vaikuttava seikka, joka itse asiassa on hyvinkin merkittävä. Ainakin eräissä päiväkodeissa oli perjantain kuluessa opettajien ja ”muiden henkilöiden” (emme tiedä keiden) toimesta peloteltu lapsia, kuvailtu kuinka asuminen muuttuu vaaralliseksi, ja että on pakko muuttaa pois – Venäjälle. Kiinnostavaksi tämän tekee se, että lasten pelottelu ja kehottaminen muuttamaan alueelta vanhempineen alkoi ennen Denis Pushilinin perjantaista ilmoitusta. Lapset puhuivat asiasta äidilleen jo ennen Pushilinin ilmoitusta, ja tuntemamme henkilötkin olivat keskustelleet asiasta keskenään ennen Pushilinin puhetta kuultuaan lastensa huolestuneet sanat. Näyttää siis siltä, että Venäjän miehittämillä alueilla on laadittu varsin pitkälle menevät suunnitelmat sodan eskaloinniksi yhdistettynä suunnitelmaan siitä, kuinka Venäjä saadaan näkyvästi (ts. virallisesti) paikalle. Tarvittaessa on oltu valmiit uhraamaan alueen asukkaita, jotta saadaan siviiliuhreja ja sen myötä vereviä propagandauutisia.

On kuitenkin ryhmä paikallisia, jotka eivät saa poistua alueelta, eivät edes Venäjälle. Nimittäin keski-ikäiset ja sitä nuoremmat miehet,** joihin on tarkoitus kohdistaa ”pakko-otto” aluepuolustusprikaateihin. Halukkuutta värväytymiseen ei kuitenkaan näytä olevan, innokkaimmat (palavasydämisimmät kremliinit) ovat jo värväytyneet tai kaatuneet kahdeksanvuotisessa sodassa. Enää miehet ja pojat eivät näytä olevan halukkaita osallistumaan sotaan Ukrainaa vastaan, ymmärrykseni mukaan pakkovärväys herättää vihamielisiä ajatuksia. Seuraako vihamielisiä ajatuksia vastarintaan ryhtyminen, tai edes sellaisen ajatteleminen?

 

Marko


*: Venäjältä sodan aikana alueelle vapaaehtoisesti muuttaneita näyttää palaavan Pushilinin ilmoituksen jälkeen Venäjälle.

**: Luonnollisesti vaikutusvalta ja suhteet sekä kontaktit pelastavat pakkovärväykseltä, köyhemmillä ja huono-osaisten suurella joukolla tällaisia suhteita ei välttämättä ole.

Donetskilaislapset odottavat pakkosiirtoa Venäjälle – tätä on Eurooppa 2022.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Toistaiseksi ei kommentointia.

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.