perjantai 26. tammikuuta 2018

World Without Nazism – venäläistä vaikuttamista

On aika penkoa arkistoja ja palauttaa mieleeni aiemmin kirjoittamani blogikirjoitus World Without Nazism ja SAFKA, joka on julkaistu ensimmäisen kerran SSS-Radiossa parisen vuotta sitten – miksi palaan tähän aiheeseen, se käy selville hiukan myöhemmin.

World Without Nazism (Maailma ilman natsismia) – kuinka ylevä ja hieno päämäärä, jota moni on valmis tukemaan ja jota moni tavoittelee, mutta onko venäläinen World Without Nazism (ven. Мир без нацизма) jotakin muuta mitä ylevä nimi antaa ymmärtää? Kaikessa lyhyin mahdollisin vastaus on – kyllä on! Mutta ehkäpä tämä vastaus kaipaa hiukan lihaa luidensa ympärille.


World Without Nazism’in perustaja ja presidentti on Boris Spiegel, venäläinen poliitikko – duuman jäsen ja oligarkki, käytän tässä yhteydessä mieluummin nimitystä oligarkki kuin liikemies, koska sanana oligarkki kuvaa häntä olennaisesti paremmin, kuin sivistyneemmän oloinen liikemies. Boris Spiegelillä on tiiviitä yhteyksiä Kremliin, israelilaisen Haaretzin mukaan Boris Spiegel on ”closely tied to the Kremlin”. (1) Meille suomalaisille Spiegelin nimi on tutumpi Johan Bäckmanin tukijana, vuosia sitten Spiegelin on sanottu kuuluneen Bäckmanin merkittävimpiin tukijoihin, Bäckmanin toiminnan taustalla olevaksi henkilöksi. Elokuussa 2011 julkaistussa uutisessa Johan Bäckman sanoi ”Spiegel on henkilökohtaisesti minulle erittäin tärkeä yhteistyökumppani ja tapaamme säännöllisesti.” (2) Tänään Spiegelin vaikutus Bäckmaniin on todennäköisesti vähäisempi.

Johan Bäckman ja Boris Spiegel (kuva: Wikimedia Commons).
Sen ohella, että Spiegel on perustanut World Without Nazismin, hän toimii myös puheenjohtajana Venäjän juutalaisten maailmankongressissa ja tätä kautta hänellä tiedetään olevan kontakteja myös Israelin venäjänjuutalaisten yhteisöön. The Jewish Chroniclen mukaan Venäjän juutalaisten maailmankongressi eli World Congress of Russian Jewry (WCRJ) ”works on behalf of the Kremlin”. (2) Tässä kohdin on hyvä huomioida se, että antisemitistisiä ryhmiä voimakkaasti tukeva Vladimir Putinin johtama Venäjä on onnistunut saamaan ”oman miehensä” Moshe Vjatseslav Kantorin Euroopan juutalaisten kongressin (European Jewish Congress) johtoon. (3)

World Without Nazismia kuvataan GONGO:ksi eli “government-organized non-governmental organization” eli kyseessä on valtion perustama NGO (non-governmental organization), joka käytännössä on epäitsenäinen organisaatio, jollaisia autoritaariset tai diktatoriset yhteiskunnat käyttävät oman asiansa ajamiseen. GONGO:a voidaan käyttää hyödyksi propagandaoperaatioissa, World Without Nazismia on hyödynnetty myös neuvostotyylisissä ”aktiivisten toimenpiteiden” suorittamisissa. (5)

Viron suojelupoliisi eli Kaitsepolitseiamet (KAPO) kuvasi vuosiraportissaan kuinka World Without Nazism jäsenet ovat osallistuneet esim. Krimin niemimaan ”kansanäänestyksen” valvontaan ”kansainvälisinä tarkkailijoina” 16. maaliskuuta 2014, ja myöhemmin samaisen vuoden kuluessa Itä-Ukrainan miehitetyillä alueilla järjestetyn ”kansanäänestyksen” valvojana yhdessä venäläisten ETYJ:n monitorointimission tarkkailijoiden kanssa. (6) Latvian turvallisuuspalvelu luokittelee World Without Nazismin organisaatioksi, jolla pyritään lisäämään Venäjän vaikutusvaltaa.

World Without Nazism on katto-organisaatio yli 130 eri organisaatiolle, siihen kuuluvat ryhmät toimivat kymmenissä eri valtioissa useammalla mantereella Venäjältä Yhdysvaltoihin. Katto-organisaation nimestä huolimatta, organisaation merkittävimpiin tehtäviin kuuluu venäläisen version vahvistaminen historiankulusta, erityisesti koskien Baltian maiden miehittämistä sekä Ukrainaa Stalinin kaudella – 1930-luvun alussa – koskettanutta holodomoria – miljoonien ukrainalaisten tappamista nälkään neuvostovaltion toimesta. Venäläistä chauvinismia edistävät Maksim Reva ja Andrei Zarenkov edustivat Viroa World Without Nazismin hallintoneuvostossa – nykyään Zarenkov on organisaation presidiumin jäsen. (7 ja 8) Johan Bäckman on myös kuulunut organisaation hallintoneuvostoon ja presidiumiin. Bäckmanin perustama Suomen Antifasistinen Komitea eli SAFKA, jonka ytimeen kuuluu myös Juha Molari, Leena Hietanen ja Petri Krohn, kuuluu myös World Without Nazismiin.

Boris Spiegelin johdolla World Without Nazismin delegaatio matkusti helmikuussa 2014 Kiovaan tapaamaan Ukrainan silloista presidenttiä Viktor Janukovytšia, Spiegel tarjosi organisaationsa täyttä apua taistelussa ”extremismiä ja natsismia” eli Euromaidanin protestoijia, jotka halusivat irrottautua Venäjän lieasta, vastaan. (5) Organisaatio on tukenut voimakkaasti Venäjän hallinnon toimia Itä-Ukrainassa ennen sotaa ja sodan kuluessa – sen toimialaan on kuulunut propagandan levittäminen. Vietettäessä Stalingradin taistelun 72. vuosipäivää, Spiegel ilmoitti ukrainalaisten uusnatsien kokevan akselivaltojen kohtalon.

Spiegelin oma retoriikka, aivan kuten organisaation nimissä annetut lausunnot, tukevat kaikella tapaa Venäjän hallinnon virallista linjaa, ei siis ihme, että Viron suojelupoliisi (Kaitsepolitseiamet) on määritellyt organisaation propagandaorganisaatioksi, jonka tehtäviin kuuluu ”neuvostonäkökulman välittäminen toisesta maailmansodasta”, johon sisältyy nyky-Venäjällä hyvin voimakas historian uudelleen kirjoittaminen kuin myös puna-armeijan hirmutekojen kieltäminen. Ei ihme, että World Without Nazism organisaatiossa toistaa termejä, joita Venäjän hallinto käyttää retoriikassaan, kuten ”ukrainalaisnatsit”, ”fasistit” – fasismi on rinnastettavissa täydelliseen pahaan nyky-Venäjällä (tosin aivan ymmärrettävistä syistä johtuen) ja sitä voidaan pitää kuvaavana terminä valtion viholliselle. Sanalla ”fasisti” on sen leimaavuuden vuoksi hyvin voimakas propaganda-arvo, nyky-Venäjällä baltit ovat leimallisesti fasisteja, aivan kuten ukrainalaisetkin. Ei siis ihme, että Johan Bäckman nimittää virolaisia sumeilematta fasisteiksi – sen lauluja laulat, kenen leipää syöt.

Ennen Ukrainan sotaa länsimaisen median edustajat eivät välttämättä ymmärtäneet, eivätkä tiedostaneet, sitä kuinka Venäjä pyrki vaikuttamaan eri kanavien kautta, kuinka näennäisen viattomilta vaikuttavat organisaatiot olivatkin aivan jotain muuta. Ei World Without Nazismin tärkein tehtävä ole natsismin vastainen taistelu, vaan Venäjän vaikutuksen lisääminen globaalisti.

Se, että median edustajat eivät välttämättä tiedostaneet erilaisia tarkoitusperiä on jollain tapaa ymmärrettävää, siitä huolimatta, että viimeistään Georgian sodan olisi pitänyt toimia herättäjänä, mutta tähän ansaan on langennut kokojoukko globaaleja vaikuttajia. Hillary Clinton lähetti tukikirjeensä organisaatiolle sen perustamiskokoukseen, epäilen, ettei Clinton vastaavaa virhettä enää tänään tekisi.

Tämän vuoden tammikuussa Simon Wiesenthal -keskuksen Jerusalemin toimiston johtaja – historioitsija – tohtori Efraim Zuroff on päätynyt otsikoihin keskuksen pyydettyä tasavallan presidentti Sauli Niinistöä teettämään suomalaisten SS-vapaaehtoisten toimista virallisen selvityksen. (9) Zuroff on myös tehnyt yhteistyötä World Without Nazismin kanssa, hän on todennut Daily Beastiin kirjoittavalle James Kirchickille:

You never know where the concern about history ended and the Russian political interests began,” – “In my opinion, Putin very much wanted this issue to be adopted and led by a Jewish NGO.” (5)


World Without Nazism perustamiskokous Kiovassa ja sen väliaikainen presidium (kesäkuu 2010). Kuvassa 1. Johan Bäckman ja 2. Efraim Zuroff.

* * *

Niin tärkeää kuin se onkin kamppailla nousevaa natsismin aaltoa, aivan kuten holokaustin kieltäjiäkin vastaan, en kuitenkaan näe venäläistä GONGO:a – kuten World Without Nazism – tällaisessa taistelussa kovinkaan luotettavana liittolaisena. Itse asiassa se on täysin epäluotettava liittolainen. Sen agenda ei käy yksiin läntisten yhteisöiden tavoitteiden kanssa, sen toimintaa ohjaa loppujen lopuksi eniten Kremlissä harjoitettu politiikka – sen tärkeimpänä tavoitteena voidaan pitää venäläisen maailmankuvan – historian – vaalimista, muistuttaa meitä puna-armeijan voitokkuudesta häivyttäen samalla näköpiiristä ne miljoonat siviiliuhrit, joita tämä voitokas armeija jätti jälkeensä. Aivan kuten Venäjän johto, sekin kieltää niiden olemassa olon – puna-armeijan gloriaa ei saa viedä: tuhota.

Itse asiassa World Without Nazism ja kaltaisensa organisaatiot muistuttavat meitä siitä, että Venäjä on jättänyt oman historiansa kriittisen tarkastelun tekemättä, se mitä 90-luvulla alkoi, on jo aikaa sitten päättynyt, tunnustusten sijaan on siirrytty – jälleen – valehtelun ja historian uudelleen kirjoittamisen tilaan, tämä olisi oman kirjoituksensa aihe, joten tälle ajatukselle, joka ei tule Putinin valtakaudella saamaan Venäjällä tilaa, en uhraa tämän enempää aikaa.

Ukrainassa on sodittu keväästä 2014 alkaen, eiköhän lännessä olisi vihdoin ja viimein viisainta avata silmät ja suhtautua terveellä kriittisyydellä tehtyyn yhteistyöhön Venäjällä valtiollista suojelua nauttivien organisaatioiden kanssa. Ne ovat näennäisesti non-governmental organizationeja, huomattavan osan ollessa todellisuudessa Venäjän valtion työkaluja omien intressiensä ajamisessa.


Marko Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Toistaiseksi ei kommentointia.

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.